Pályázatok nemzetközi eseményeken való részvételre

A társasági tagsághoz kötött pályázatokat csak a társaság rendes tagjai kérvényezhetik. Beadott tagsági kérelem, elbírálás alatt álló kérelem nem jelent rendes tagsági viszonyt, így nem jelent jogalapot a pályázásra. Ugyanígy nincs arra sem lehetőség, hogy a pályázó a pályázattal együtt nyújtsa be tagsági kérelmét

 Pályázat nemzetközi kongresszusi regisztrációs díjra 

A pályázat keretében nemzetközi kézsebészeti konferencián való aktív részvételhez lehet (rész) támogatást igényelni. Kizárólag elfogadott szóbeli vagy poszter előadásra lehet pályázatot benyújtani. A pályázati lehetőség folyamatos. 

A támogatás-igénylő kérelem e-mailben küldendő a MKT főtitkárának 

Tartalma: 

 • Pályázó neve, e-mail és telefonos elérhetősége, munkahelye. 
 • A konferencia megnevezése, helye, ideje. 
 • Az elfogadott előadásról szóló igazolás. 

Feltételek: 

 • A Magyar Kézsebész Társaság rendes tagja pályázhat. 
 • A pályázat évében és visszamenőleg hátralékmentes tagdíj befizetés. 
 • Nemzetközi kongresszuson elfogadott előadás/poszter. 
 • Egy adott előadásra csak támogatás egyszer kérhető, az előadást prezentáló és a szerzők között szereplő egy személy részére. 

Az elbírálás folyamata: 

 • A tagdíj befizetést a Főtitkár ellenőrizteti, hátralék esetén nem terjeszti a pályázatot a vezetőség elé, erről értesíti a pályázót. 
 • Az esetleges tagdíj hátralék rendezése után adható be a pályázat. 
 • Az elbírálást a vezetőség a vezetőségi ülés napirendi pontjaként végzi, többségi szavazással dönt. 

A támogatás mértéke: 

 • Szóbeli előadás esetén a korai kedvezményes regisztráció teljes összege. 
 • Poszter esetén a korai kedvezményes regisztráció összegének 50%-a. 
 • Útiköltség, szállásköltség térítése a pályázatban nem kérvényezhető. 

A kifizetés feltételei: 

 • Kongresszusi regisztrációs igazolás bemutatása. 
 • Az előadás megtartása. 
 • A befizetett részvételi díj a kongresszus után, utólagos kifizetéssel téríthető, a befizetési igazolás bemutatása mellett. 
 • Amennyiben a bemutatott igazolások a feltételeknek megfelelnek, a soron következő vezetőségi ülésen a társaság elnöke a pályázati feltételek teljesítését igazolja, majd ezt követően 30 napos határidővel az Elnökség a kifizetést teljesíti. 

 

Pályázat EBHS szakvizsga díj térítésre 

A Magyar Kézsebész Társaság Tagja EBHS szakvizsga teljesítése után a szakvizsga díjának összegére pályázhat, utólagos kifizetéssel. 

Útiköltség, szállásköltség térítése a pályázatban nem kérvényezhető. 

A támogatási kérelem e-mailben küldendő a MKT főtitkárának. 

Tartalma: 

 • A pályázó neve, e-mail és telefonos elérhetősége, munkahelye. 
 • A szakvizsgáról szóló igazolás. 

Feltételek: 

 • A Magyar Kézsebész Társaság rendes tagja pályázhat. 
 • A pályázat évében és visszamenőleg hátralékmentes tagdíj befizetés. 
 • Sikeres szakvizsga. 

A támogatás mértéke: 

 • A szakvizsga díja. 

A kifizetés feltételei: 

 • A szakvizsga bizonyítvány bemutatása. 
 • A befizetett szakvizsga díj a vizsga után, utólagos kifizetéssel téríthető, a befizetési igazolás bemutatása mellett. 
 • Amennyiben a bemutatott igazolások a feltételeknek megfelelnek, a soron következő vezetőségi ülésen a társaság elnöke a pályázati feltételek teljesítését igazolja, majd ezt követően 30 napos határidővel az Elnökség a kifizetést teljesíti.

Pályázat nemzetközi tanfolyamon való részvételre 

A Magyar Kézsebész Társaság tagja kérelmezheti nemzetközi kézsebészeti tanfolyam részvételi díjának támogatását. 

Útiköltség, szállásköltség térítése a pályázatban nem kérvényezhető. 

A támogatási kérelem e-mailben küldendő a MKT főtitkárának. 

Tartalma: 

 • A pályázó neve, email és telefonos elérhetősége, munkahelye. A tanfolyam megnevezése, a téma megjelölése, a részvételi szándék indoklása különös tekintettel a pályázó szakmai tervére, eddigi tevékenységével való kapcsolatára. 
 • Rövid szakmai önéletrajz. 
 • A hazai kongresszusokon, tanfolyamokon való megelőző részvétel felsorolása. 

Feltételek: 

 • A Magyar Kézsebész Társaság rendes tagja pályázhat. A támogatás a tanfolyam díjának (rész) támogatására vonatkozhat. 
 • A pályázat évében és visszamenőleg hátralékmentes tagdíj befizetés. 
 • Beszámoló a tanfolyamról hazai kongresszuson. 

Az elbírálás folyamata: 

 • A tagdíj befizetést a Főtitkár ellenőrizteti, hátralék esetén nem terjeszti a pályázatot a vezetőség elé, erről értesíti a pályázót. 
 • Az esetleges tagdíj hátralék rendezése után adható be a pályázat 
 • Az elbírálást a vezetőség a vezetőségi ülés napirendi pontjaként végzi, többségi szavazással dönt. 
 • A pályázat elfogadásáról vagy elutasításáról a Főtitkár értesíti a pályázót. 

A támogatás mértéke: 

 • A vezetőség döntése értelmében a pályázott összeg vagy annak egy része (0-100%) 

A kifizetés feltételei: 

 • Amennyiben a vezetőség a támogatás mellett dönt, a részvételi díj előre meghatározott része utólagos kifizetéssel téríthető. 
 • Amennyiben a bemutatott igazolások a feltételeknek megfelelnek, a soron következő vezetőségi ülésen a társaság elnöke a pályázati feltételek teljesítését igazolja, majd ezt követően 30 napos határidővel az Elnökség a kifizetést teljesíti.